łatwozbywalnym zasobem, z sześciomiesięcznym terminem ważności, łatwoodnawialnym.